From: Roberto Cabot <roberto@mediamorphose.org>
Date: Tue Aug 27, 2002 10:28:58 AM America/Montreal
Subject: Re: cut this rope

WBBW@WB@WWBWWWBBBBBBWWWWWBBWWWWWWWBWWWWWWBBWWWWWWW@WWWWWWWWW
W@WWWW@@B@BBWB0WBBW00WBB0BWWWWWWWBBWWWWWWBW@WWBWBBWBWBWWW@@W
WBW@@BBWWWBWWBBBWW@BW@WWW@BBWWWBBBWWBBBBBBBWWWWWWWWWB0WWWWWW
WWBBWBWWBW0B00BBWB@MMMMMMM000WBBBWM@MMMMMMMMM@WBB@WWWW@WWWWW
BBWWBWWBBWMMMMMMMMMB:  2MMMMMMMMMMMMM8M@ZMMMMMMMMM@BWWBWWWW
WWWBBW0BMMMMr  SaZ   ;M0WMSa.        X8MMMMWBWWW@
BWWW@WMMMM            ;;WMWMMMMMMM.:   ;MMMWWBW
MMMMMMMMS  ZXMMr;ai i ;X7X 2.      MMMMMM  SMM@WW
MM0.    .:Ba   rr. ri   .:BaZMMMMMMMMWW@MMMMi ZMMBW
    BMMMW    XXa  .MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@BBBBWMMMS ;M@W
.MMMMMMMMMMM0@WMMi MMMMMM@BBWWWWWBBBWW@BBBWWWWWWWBWMM  MWB
MMM@@BBWBWWMMMMMMa 2MMMW0BBBBBBBBBBWW0WBBWWWWWBW@WWWM: MWW
W00BWBBBWB0WBBWBMM7 BMMMBBB0BWB@BWWWWBWBWWBWWBBBBBWMM  MWB
BBWWW@BWWBWWBBBBBMM:  MMMMMWWWWWBWBWWWWBBBBBBWWWWWMMM rMW@
B@@BBW0WWWWBBBBWBWMMM  0MMMM@0WWW0BWBWWB0W@B@WBMMMM  BMBW
BWBWBWBBBBBWWWWWWWWMMMM   .@MMMMMWBWWWWWBBWWMMMMM  .MMMBW
B@WWW@WW@WWWBBBWB0BBB@MMMM   28MMMMMMMMMMMMMMS  2MM@WWW
BBWWWWWW@WBWBWWW@@W0WWBWMMMMMW          ,MMMMWWWWW
WBBW@W00BBBWWWBBBWWWWBWWW@B@MMMMMMS     ,;aMMMMM@WWW@WB
WW@WWWBWWWWWWBBWBBWWWBBWBBBBBW@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWBWW@WW
@WBWW@WBBWWB0B0WWW0BWW@WW@W@@WWBWWWWBWBBBWBBWWBWBWWWWWWWW@@W
WWB@WBBBW0000WBBB@WW@WWBWBWWWBBW@WWWWWWWWWB@@WWBBBWWWWWBW@WW
WWWW@WWBWBWWWWW@@WBWWWWBWBWWWBWWWWWWWBWWWWWBWWWWWWWWWWWWWWWW--------------------------------------------------------------------
t h i n g i s t
message by Roberto Cabot <roberto@mediamorphose.org>
archive at http://bbs.thing.net
info: send email to majordomo@bbs.thing.net
and write "info thingist" in the message body
--------------------------------------------------------------------

___________________

<File attached: image.tiff>

http://yorick.infinitejest.org:81/1/cards.html
=A0
=A0
killers of the world uniteBack to nettime unstable digest vol 10