Date:     Tue, 24 Sep 2002 23:15:42 -0700
From: "[]" <kanztanz@YAHOO.COM>
Subject: Re: out of an orange coloured sky

for some reason the first part of this made me think
of a prayer wheel, consider this a kind of prayer:
a aba bR baBaH beahab abRahaca
cococicicaramOmdadrDam hahe )::oO
aB araeoeeoeovaf ara feeFofa gama   gRogogahaghee
HaoHuamamahagK
HUM HUM Ha Ira iraeoajaiiiYejejouja   ahbraje aOka
ramakoka omaolAieL
lilolaolloiley ramabracaraLmaM ohAmoa   bromaneOmi a
mieienaohaNoom
0 im)ta raronioaroacarobaraohadaorCaoro   om
daroomaumOoopapaopan
liaracaro) aoota carobaradaram ohoko booba
ocdohakiparoopiepupaeieo
peapinaqua Quioh) habracaraq daramqaraeqaraf
araqu Queroabraoomarp
oo aroarumaramabrabaOharabr arcra QuaRoro
rarirooarabara ubrocaramadremerasa::SAhat
rabraseisos Sasabracsai  sausadesgite ta
tabratotatotatotatodatacatscarbram
Tarattau aU aubramubrab racumcaroru
ubeuberuberhamrabcarbarbadabraumaumdebraum
veaovioabraveorvedaovev  oucavao
arvavaravaraHaowoiowoabrawocarwra
dw idwoode wowaabracarwi  dawiefawagawahaW O
AXAXAXAXAXAXA
XAye yee yea yi yu abrayabr  ayac
ycadyradaybracydayoo yasayoomiyoo=ii Z
Yaye xiAbaarcooahaodHOh::)a::om)ka::um)ra zixosa
vedemo u xoci nevedemo araye bra
cQ


no, it does not make sense.Back to nettime unstable digest vol 14